ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 10% läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall utdelas såsom understöd till behövande blinda bosatta i det geografiska område som motsvarar Älvsborgs län den 31/12 1997. Avkastning som ej delats ut skall reserveras för utdelning nästkommande år. Stifelsens avkastning får ej användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sociala insatser för blinda
Organisationsnummer:862000-9285
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten, Regionens Hus
  • 462 80 VÄNERSBORG
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:604 835 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS