ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bygga en moské och kulturcentrum i Skövde, att bedriva verksamhet gemensam för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Skaraborg i Västra Götalands län. För att nå sina syften måste stiftelsen ha följande verksamhet i samarbete med Skövde Muslimska Kulturförening:a) att förrätta bön och göra symposier och annan islamisk service såsom vigsel och rådgivning samt problemlösning,b) att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande, moral och uppriktighet i det svenska samhället,c) att grunda ett bibliotek,d) att medverka i aktiviteter mot missbruk av narkotika, alkohol och tobak samt kriminalitet,e) att bygga upp studieverksamhet och utbilda imamer,f) att aktivera kvinnan i hennes roll som bärare av kultur och uppfostran,g) att informera om islam genom föreläsningar, symposier och publikationer,h) att förstärka vänskapsband och ömsesidig förståelse mellan muslimer och övriga i det svenska samhället,i) attupprätta institutioner för utbildning på alla nivåer enligt gällande svenska läroplan med islamisk riktning,j) att undervisa barn och ungdomar i de islamiska vetenskaperna och disciplinerna samt att främja utbildning i det arabiska språket,k) att främja vård och uppfostran av barn,l) att utöva hjälpverksamhet bland behövande,m) att främja vetenskaplig forskning inom religionssociologi, religionshistoria och den islamiska civilisationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skövde Moské och Kulturhus
Organisationsnummer:865501-0687
Adress:
  • Postbox 7
  • 541 21 Skövde
Telefonnummer:070-4970418
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 930 972 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS