ÄNDAMÅL

Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola företrädesvis för: Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämna, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material mm

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skurups kommuns samfond för grundskolan
Organisationsnummer:848000-9318
Adress:
  • Kommunstyrelsen Skurups Kommun
  • Stora Torggatan 4
  • 274 80 Skurup
Telefonnummer:0411-536000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS