ÄNDAMÅL

Minst 1/10 av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för skoleleverna i Lerums kommun företrädesvis för- studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan- premier efter flit och behov- extra förplägnad. Dock bör hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen skolstyrelsens samfond (Lerum)
Organisationsnummer:863500-7712
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Lerums kommun
  • 443 80 Lerum
Telefonnummer:0302-521000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 258 366 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS