ÄNDAMÅL

Minst 1/10 av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för skoleleverna i Lerums kommun företrädesvis för – studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål – stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatoriska skolan – premier efter flit och behov – extra förplägnad. Dock bör hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen skolstyrelsens samfond (Lerum)
Organisationsnummer:863500-7712
Adress:
  • Ekonomikontoret
  • Lerums kommun
  • 443 80 Lerum
Telefonnummer:0302-521000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 101 285 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS