ÄNDAMÅL

Enligt skolstyrelsens i Hörby beslut till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis förbelöning eller uppmuntran åt elev , som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolstyrelsens i Hörby samfond
Organisationsnummer:802481-1260
Adress:
  • Hörby Kommun
  • 242 80 Hörby
Telefonnummer:0415-378000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:170 574 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS