ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Fördelning av samfondens avkastning mellan olika rektorsområden beslutas av skolstyrelsen.
Beslut om utdelning fattas av skolornas rektorer efter samråd med personalkonferensen.
Utdelningen skall användas till förmån för elever vid kommunens skolväsende, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit;
belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott;
stipendium för fortsatt utbildning;
hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands;
studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel m.m.
Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel,
Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.
Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolans samfond
Organisationsnummer:838800-4676
Adress:
  • Simrishamns kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 272 80 Simrishamn
Telefonnummer:0414-819000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS