ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den för utdelning disponibla avkastningen användes till förmån för eleverna vid gymnasiet i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål samt förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skolans samfond för gymnasiet i Kungälvs kommun
Organisationsnummer:853301-1584
Adress:
  • Kungälvs kommun
  • Trollhättevägen 20
  • 442 81 Kungälv
Telefonnummer:0303-238000
E-post:stefan.wigren@kungalv.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:200 012 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS