ÄNDAMÅL

Ändamålet med stiftelsen är att denna skall utgöra ett samlat forsknings- och utvecklingsinstitut för skogsbruket.I enlighet härmed är stiftelsen huvuduppgifteratt samarbete med andra vetenskapliga institutioner och med beaktande av ekologi- och miljöaspekter – bedriva tillämpad forskning och utveckling, inklusive försöks- och utredningsverksamhet, inom skogsbrukets hela verksamhetsfältatt utveckla och genomföra skogsträdsförädlingsprogram, som på såväl kort som lång sikt säkerställer skogsbrukets tillgång till högklassigt frö- och plantmaterialatt föra ut forskningens resultat till det praktiska skogsbruket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk)
Organisationsnummer:817602-9786
Adress:
  • Uppsala Science Park
  • 751 83 UPPSALA
Telefonnummer:018-188500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS