ÄNDAMÅL

Medlens årliga avkastning, netto efter förvaltningskostnader, skall användas för anslag till vetenskaplig forskning inom det svenska skogslandskapet inom ramen för Världsnaturfonden WWF:s projekt Levande Skog, för att- öka kunskapen om miljöeffekterna på naturliga ekosystem i skogslandskapet, t ex av försurning, luftföroreningar och fragmentering av skogsområden- öka kunskapen om miljöpåverkan på skogslandskapets fauna och flora, till grund för effektivare hänsynsregler och skyddsprogram- möjliggöra bevarandeåtgärder för hotade och sällsynta djur och växter i skogslandskapet- möjliggöra bevarande av skogsområden med goda förutsättningar för unik ursprunglig fauna och flora eller med särskilt skyddsvärt naturligt ekosystem- möjliggöra objektiv information om effekterna av det moderna samhällets miljöpåverkan och av naturvård på skogslandskapets ekosystem.Föreligger särskilda skäl, må även fondens kapital, helt eller delvis, ianspråktagas för angivna ändamål. Världsnaturfonden WWF:s styrelse beslutar om särskilda skäl föreligger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skogsfonden Stora-WWF
Organisationsnummer:802411-3949
Adress:
  • Ulriksdals Slott
  • 170 81 SOLNA
Telefonnummer:08-6247400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS