ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall i första hand ha till ändamål att bereda medlemmar i Skogs- och Lantbrukstjänstemanaförbundet pension, bidrag till sådan pension eller understöd efter avgång från tjänst, efter uppnående av viss ålder eller vid bestående förlust eller nedsättning av arbetsförmågan samt meddela pension åt avliden sådan medlems änka eller barn. Vid tillerkännandet av pension, bidrag eller understöd skall styrelsen göra behovsprövning.

Stiftelsen skall i andra hand ha till ändamål att bereda Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundets medlemmar möjlighet till utbildning och rekreation.

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. För täckande av administrationskostnader får av avkastningen högst tio procent eller så mycket som motsvarar en procent av kapitalet årligen tagas i anspråk. Återstående belopp är tillgängligt för utbetalning för tillgodoseende fondernas ändamål påföljande år. Avkastning, som inte utbetalas, skall reserveras för utbetalning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundets pensionsfond
Organisationsnummer:802481-3241
Adress:
  • Henric Lagercrantz
  • Stallmästaregatan 39
  • 587 35 Linköping
Telefonnummer:070-583 11 42
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS