ÄNDAMÅL

Den deraf fallande årliga räntan, efter fem för hundrade, skall tillfalla Fru Majorskan Petronella Söderhjelm, född Ekman, och efter hennes frånfälle eller i den händelse Fru Majorskans död inträffar före min, hennes döttrar Fröknarne Charlotte och Jacquette Söderhjelm, på det sätt att de under gemensam lifstid upbära halfva räntan hvardera, men att den, som den andra öfverlefver, derefter ensam får till sin död hela räntan tillgodonjuta.
Efter begges död kommer denna ränta, att efter Höglofl. Riddarhus-Direktionens bestämmande, såsom pension tillfalla något behöfvande adeligt fruntimmer, helst med mig beslägtadt, och bör den pensionstagandes behof af understöd styrkas, genom intyg af tvenne wälkände adelsmän.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gyllenbååtska fonden
Organisationsnummer:802425-5849
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS