ÄNDAMÅL

Beslut om utdelning fattas av personalkonferensen i vederbörande rektorsområde på förslag av en stipendienämnd.

Medel skall användas huvudsakligen

för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit,

för belöning åt elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,

som stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,

för hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands,

för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet,idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,

förvärv av materiel eller andra saker.

Medlen får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.
för förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skara grundskolas samfond nr 1 avseende låg- och mellanstadiet
Organisationsnummer:868401-1466
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS