ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall årligen utdelas såsom stipendium till en eller flera studenter vid Lunds Universitet eller någon annan av Rikets Högskolor. Studerande vid Lantbrukshögskola eller annan Högskola för Jord- eller Skogsbruk må ifrågakomma som stipendiat. Avkomling till medlem av Skåneföreningen 1900 Års Män, vilken fullgjort sina ekonomiska skyldigheter till Årsföreningen och dess stipendiefond, skall, oberoende av studieriktning, äga företräde till Stipendiet framför annan sökande och skall vid prövning av avkomlings ansökan särskilt beakta behovet av understöd. När avkomlingar till medlemmar av Skåneföreningen 1900 Års Män ej finnes såsom sökande till stipendiet, må detta utdelas till annan studerande vid Lantbruks- eller Skogshögskola samt till studerande tillhörande matematisk-naturvetenskapliga sektionen vid Lunds Universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skåneföreningen 1900-års mäns stipendiefond
Organisationsnummer:802479-6883
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS