ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att varaktigt främja övervakning och uppfyllelse av de bestämmelser som är givna beträffande regleringsmål avs sjön Värmeln samt i denna sjö befrämja fiskevårdande åtgärder.Enligt Kammarkollegiebeslut den 18 juni 2010 har stycke nr 5 i stiftelseförordnandet ändrats till:För att uppfylla stiftelsens ändamål kan den årliga avkastningen på kapitalet och del av kapitalet tas i anspråk.Kapitalbeloppet 250 000 kr får ej underskridas. Kapitalet skall förvaltas på optimalt förräntningssätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjön Värmelns Strandägares Fond
Organisationsnummer:873201-7051
Adress:
  • Klas Bergquist
  • Prästbol Lompa
  • 664 92 VÄRMSKOG
Telefonnummer:076-117 63 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:444 822 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS