ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att varaktigt främja övervakning och uppfyllelse av de bestämmelser som är givna beträffande regleringsmål avs sjön Värmeln samt i denna sjö befrämja fiskevårdande åtgärder. Enligt Kammarkollegiebeslut den 18 juni 2010 har stycke nr 5 i stiftelseförordnandet ändrats till: För att uppfylla stiftelsens ändamål kan den årliga avkastningen på kapitalet och del av kapitalet tas i anspråk. Kapitalbeloppet 250 000 kr får ej underskridas. Kapitalet skall förvaltas på optimalt förräntningssätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sjön Värmelns Strandägares Fond
Organisationsnummer:873201-7051
Adress:
  • Gunnar Eriksson
  • Edanevägen 36
  • 671 70 EDANE
Telefonnummer:070-556 00 42
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:444 822 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS