ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att tillhandahålla ekonomiskt stöd i form av lån eller bidrag, dock ej periodiska understöd, av humanitär karaktär tilla) personer som trots samhällets stödinstatser saknar förmåga att tillgodose ens de mest grundläggande behoven för sig och sin familj; samtb) organisationer som verkar för ekonomiskt stöd till personer eller i huvudsak har den inriktning som anges i a) ovan, samtc) att stödja organisationer som arbetar med ungdomar för att ge dessa en positiv framtid. Avkastningen av stiftelsens kapital, sedan minst 10% av avkastningen avsatts till kapitalet, får tas i anspråk för ändamålet. Medel som tillförs stiftelsen får, med hänsyn till gåvogivarens angivande om användande, också tas i anspråk för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sion Charity
Organisationsnummer:822003-5607
Adress:
  • Centrum Förvaltning
  • Platensgatan 9 C
  • 582 20 Linköping
Telefonnummer:013-253664
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 379 992 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS