ÄNDAMÅL

Behållna årliga afkomsten af den under Riddarhusdirektionens förvaltning stälda delen af fonden skall – sedan förvaltningsafgift afdragits – öfverlämnas till slägtföreningens Styrelse, hvilken, sedan en femtedel af beloppet undantagas för fondens förökning, eger att af återstoden på ansökan lemna understöd åt behöfvande medlemmar af slägtföreningen eller åt sådana, som egt rättighet att i föreningen vinna inträde. Understödsansökan skall skriftligen utgifvas till styrelsen. Understödsbeloppen utbetlas till jul. Därest Silfverswärdska ätten skulle helt och hållet utslockna, tillfaller fonden då tillhörande medel Svenska Riddarhuset, för att efter dess direktions bepröfvande användas till understöd åt behöfvande medlemmar af Ridderskapet och adeln, i främsta rummet sådana, som kunna styrka sin härstamning från Silfverswärdska ätten, eller ock tillhöra adliga ätten Tham N:o 1508.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Silfverswärdska släktfonden
Organisationsnummer:802424-4751
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS