ÄNDAMÅL

Årliga räntan af denna fond skall, efter Riddarhusdirektionens bestämmande, såsom understöd tilldelas en eller flera fattiga adliga fröknar eller änkor, som däraf kunna var i behof och tillika äga vitsord om en aktad och hederlig vandel. Vid understödets utdelande skola medlemmar af Silfverskiöldska släkten äga företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Silverskiöldska Pensionsfonden
Organisationsnummer:802008-0225
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS