ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till syfte att bevara och underhålla Siknäs Batteriet och ansvara för att Siknäs Batteriets historiska och museala värden bevaras. Siknäs Batteriet var den viktigaste delen av Kalixlinjen som var Sveriges största försvarslinje under kalla kriget. Stiftelsen ska öka kunskapen och forskningen om Siknäs Batteriet och dess historiska och militärstrategiska betydelse som försvarslinje. Som en viktig kulturhistorisk del i samhället ska Siknäs Batteriet göras tillgängligt för allmänheten. Stiftelsen ska i mån av resurser verka för att ytterligare delar av Kalixlinjen bevaras för framtiden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Siknäsfortet
Organisationsnummer:802478-9813
Adress:
  • M. Myrberg
  • Hemvägen 2 B
  • 952 43 Töre
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:42 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS