ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall förvaltas av Lunds Universitet. Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning inom kirurgiska universitetskliniken vid Allmänna Sjukhuset i Malmö för bekämpande av cancer-, blod- och thoraxkirurgiska sjukdomar. För varje kalenderår får användas högst en tiondel av stiftelsens kapital jämte förflutet års ränta. Bestämmanderätten beträffande medlens användning för avsett ändamål tillkommer enbart klinikchefen professor Helge B Wulff eller den han i sitt ställe förordnar, och efter professor Wulffs avgång varje efterföljande klinikchef. Skulle på grund av någon omständighet klinikchef icke finnas skall universitetets medicinska fakultet utse annan inom kirurgiska universitetskliniken vid Allmänna Sjukhuset i Malmö lämplig läkare att bestämma om medlens användning. Medlen får även användas för studieresor avseende studier av åtgärder lämpliga för bekämpande av cancer-, blod- och thoraxkirurgiska sjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigrid och Hilbert Påhlssons donationsfond
Organisationsnummer:802479-4664
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS