ÄNDAMÅL

Fondens behållna avkastning skall av fondens styrelse användas för åldringsvården inom den i Rödöns storkommun numera ingående Aspås kommun. Det är min önskan att medlen används för sådana åtgärder, som inte är en kommunal angelägenhet att ombesörja. Om fondens styrelse skulle finna det motiverat får även fondkapitalet användas för att tillgodose någon särskilt trängande angelägenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigrid och Gustav Fredrik Boströms minnesgåva
Organisationsnummer:892000-6692
Adress:
  • Märit Lundberg
  • Trusta 295
  • 835 91 Krokom
Telefonnummer:063-34138
E-post:marit.lundberg@bahnhof.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:275 367 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS