ÄNDAMÅL

Avkastningen av kapitalet och vid behov även kapitalet i sin helhet eller del därav skall användas vid framtida ombyggnad, tillbyggnad eller modernisering av Bokenäs ålderdomshem. Skulle av någon anledning sådana åtgärder icke bli aktuella och Bokenäs ålderdomshem komma att nedläggas skall medlen användas i samband med tillkomsten av annan för åldringarna i Bokenäs församling motsvarande institution, exempelvis i form av ett s.k. service. I händelse ej heller detta skulle realiseras skall donationen användas för att främja ändamål och behov inom åldringsvården i Bokenäs församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen särfond 7
Organisationsnummer:858501-1409
Adress:
  • Uddevalla kommun Ekonomiavdelningen
  • Varvsvägen 1
  • 451 81 Uddevalla
Telefonnummer:0522-696000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:106 909 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS