ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja fredsbefrämjande verksamhet, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning, vetenskaplig forskning eller annan likvärdig verksamhet. Stiftelsen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden. Ändamålet ska främjas genom att Stiftelsen betalar ut bidrag och stipendier, eller på annat liknande sätt medel, ur Stiftelsens förmögenhet efter prövning av styrelsen. Främjandet ska vidare kunna ske genom opinionsbildning eller på liknande sätt i syfte att förändra attityder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sätila Foundation
Organisationsnummer:802478-9649
Adress:
  • Västra Hamngatan 9
  • 411 17 Göteborg
Telefonnummer:031-132420
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 516 304 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS