ÄNDAMÅL

Förvalta de medel som Sandvik AB och/eller de företag som omfattas av stiftelsen (nedan sammanfattande Sandvik) överlämnar till stiftelsen såsom de anställda tillkommande andel i Sandviks resultat. Förvaltningen skall ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Sandvik i samband med överlämnande av medlen uppställda villkoren. Till stiftelsen överlämnade medel skall förvaltas i en s.k. totalfond, vilket möjliggör för den enskilde andelsägaren att låta fondandelar stå kvar för senare uttag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sandvik Resultatandel
Organisationsnummer:885500-8937
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 103 92 STOCKHOLM
Telefonnummer: 031-778 30 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:811 131 253 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS