ÄNDAMÅL

Sedan en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, ska den återstående delen disponeras på följan­de sätt:

Hälften skall såsom stipendium gå till en nationsmedlem, som är född, uppvuxen eller sedan fem år bosatt i Vendels församling. Uppsala län, och som på ett förtjänstfullt sätt bedriver akademiska studier. Finnes ingen landsman med ovanstående kvalifikationer, skall stipendiet utgå till en eller flera nationsmcdlemmar, som i hög grad befordrat nationslivet genom konstnärliga insatser. Stipendiet ledigförklaras årligen och kan tilldelas samme nationsmedlem högst tre gånger. Kan stipendiet något år helt eller delvis ej utdelas lägges återstoden till kapitalet.

Den andra hälften skall användas till att befrämja teater ­och filmverksamheten samt musiklivet inom nationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sandrew-fonden
Organisationsnummer:802482-3604
Adress:
  • Uplands nation
  • S:t Larsgatan 11
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:0701628701
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS