ÄNDAMÅL

Stiftelsen har följande verksamhetsföremål

1. Årlig utbetalning av bidrag till Cancerfonden (802005-3370)
2. Att säkerställa ett framtida ekonomiskt stöd till våra barn och efterföljande generationer
A. Periodisk understöd till destinatärer som fyllt 60 år
B. Lämna bidrag/periodiskt understöd till destinatärerna vid behov av ekonomisk hjälp i samband
a) Hälso- och sjukvård
b) Utbildning
c) Sociala och ekonomiska svårigheter
d) Företagsamhet
e) Nödsituationer enligt paragraf 47

Stiftelsens styrelse väljer från tid till annan vilket eller vilka av stiftelsens ändamål i punkt 2 B som ska gynnas, samt vilken fördelning som ska ske mellan dessa ändamål.

I det fall årets tillgängliga avkastning inte räcker till alla tre verksamhetsföremålen prioriteras dessa i den ordning de nämns ovan.

I det fall alla släktgrenarna utsläcks dvs det inte finns några släktingar som kvalificerar sig för att bli antecknade eller inte har antecknat sig i förteckningen över destinatärer ska stiftelsens ändamål tillsvidare vara

1. Årlig utbetalning av bidrag till Cancerfonden (802005-3370)
2. Årligen delas 3,0 % av avkastningen ut till forskning avseende åldersrelaterade sjukdomar dvs sjukdomar som ger försämrade livsvillkor vid hög ålder.

I det fall någon saknat kännedom om stiftelsen och som ger sig till känna och kvalificerar sig för att antecknas i destinatärsförteckningen, återgår stiftelsen till ursprungliga ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Familjen Widéns stiftelse
Organisationsnummer:802482-3307
Adress:
  • Ninnie Widén
  • Källstigen 7
  • 342 34 Alvesta
Telefonnummer:0709-64 61 88
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS