ÄNDAMÅL

En femtedel av fondens årliga ränteavkastning skall läggas till kapitalet och fyra femtedelar utgå såsom anslag till högre allmänna läroverket i Majorna. Av det årliga anslaget till läroverket må två femtedelar användas till sociala ändamål och återstående tre femtedelar av rektor och läroverkskollegiet utdelas som stipendier åt meddellösa lärjungar vid läroverket, vilka på grund av sina studieresultat äro förtjänta av belöning, med iakttagande därvid att stipendierna i första hand skola tillkomma barn av fattiga arbetare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sandbergska donationen
Organisationsnummer:857201-4754
Adress:
  • Carl Johans kyrkoplan 1
  • 414 55 Göteborg
Telefonnummer:031-7319205
E-post:hans.damerau@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:141 302 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS