ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning, som företrädesvis skall ske till den tekniska utbildningens fromma, fattas av skolstyrelsen eller det eller de organ, till vilket eller vilka skolstyrelsen delegerar sin beslutanderätt. Utdelningen skall företrädesvis användas för: belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömdvärd flit; belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott; stipendium för fortsatt utbildning; hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, för eleverna gemensamt ändamål såsom studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling; förvärv av material. Avkastningen får inte användas till ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond D vid Borås kommuns gymnasieskola
Organisationsnummer:864502-1976
Adress:
  • Borås Stads stiftelseförvaltning
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS