ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas dels för att lämna baidrag till lägerresor inom stiftet för barn, ungdom och handikappade bosatta inom Umeå/Ålidhems samfällighet, dels till annan social verksamhet bland barn, ungdom och vuxna inom samfälligheten.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden
Organisationsnummer:894003-1126
Adress:
  • Pastoratkansliet
  • Box 525
  • 901 10 UMEÅ
Telefonnummer:090-2002500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 001 992 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

#NAME?

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden
Organisationsnummer:802480-6484
Adress:
  • Viby församling
  • Viby by Församlingshemmet 143
  • 694 95 VRETSTORP
Telefonnummer:0582-660 010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 321 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för diakonal verksamhet inom församlingen såsom vård och uppfostran av barn och ungdom samt hjälpverksamhet bland behövande samt dessutom till beredande av undervisning och utbildning inom församlingen.Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.Av samfondens årliga avkastning skall minst en tiondel tillföras fondens kapital.Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till de ursprungliga donationsbestämmelserna i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden
Organisationsnummer:835001-0925
Adress:
  • K-a stf o Aspö förs kyrkl samf
  • Amiralitetstorget 27
  • 371 31 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-33 47 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS