ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall årligen utgå till understöd eller begravningshjälp åt sådana Gillets medlemmar, som möjligen därav skulle komma i behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lundgrenska donationsfonden
Organisationsnummer:848000-5563
Adress:
  • Ulrika Guldstrand
  • Skansgatan 22
  • 271 43 YSTAD
Telefonnummer:0411-786 34
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:326 414 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen får användas i första hand till bidrag till efterlevande till besättningsmedlemmar i svenska handelsflottan som omkommit i samband med sjöolyckor, och i andra hand till bidrag till besättningsmedlemmar i svenska handelsflottan som skadats i samband med sjöolyckor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lundgrenska Donationsfonden
Organisationsnummer:802004-7471
Adress:
  • Sjöräddningssällskapet
  • Talattagatan 18
  • 426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
Telefonnummer:031-290090
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:12 118 299 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

De medel som tillförts räntefonden må av Staden, då anledning därtill förekommer, användas för något för staden allmännyttigt ändamål, t ex att förhöja dess skönhet, att hjälpa gamla, fattiga och sjuka genom bidrag till anordnande av ett hem för deras hägn och vård samt bidrag till underhåll av sådan verksamhet att, när så är för samhället önskvärt lämna tillfälligt stöd åt någon för samhället nyttig industri eller näring eller åtgärder för handelns och rörelsens framåtskridande till gagn för samhället, att stödja åtgärder för ungdomens fostran till arbetsamma och dugliga medlemmar i samhälllet eller annat ändamål som kan vara av stor vikt för stadens bestånd och dess lyckliga framåtskridande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lundgrenska Donationsfonden
Organisationsnummer:849200-7201
Adress:
  • Humlegången 6
  • 312 80 Laholm
Telefonnummer:0430-15000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 778 752 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS