ÄNDAMÅL

De medel som tillförts räntefonden må av Staden, då anledning därtill förekommer, användas för något för staden allmännyttigt ändamål, t ex att förhöja dess skönhet, att hjälpa gamla, fattiga och sjuka genom bidrag till anordnande av ett hem för deras hägn och vård samt bidrag till underhåll av sådan verksamhet att, när så är för samhället önskvärt lämna tillfälligt stöd åt någon för samhället nyttig industri eller näring eller åtgärder för handelns och rörelsens framåtskridande till gagn för samhället, att stödja åtgärder för ungdomens fostran till arbetsamma och dugliga medlemmar i samhälllet eller annat ändamål som kan vara av stor vikt för stadens bestånd och dess lyckliga framåtskridande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lundgrenska Donationsfonden
Organisationsnummer:849200-7201
Adress:
  • HumlegÃ¥ngen 6
  • 312 80 Laholm
Telefonnummer:0430-15000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS