ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet.Utdelningen skall användas till förmån för eleverna vid kommunens grundskolor företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier ellerför studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller- förvärv av materiel eller andra saker.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden vid Tidaholms grundskola
Organisationsnummer:867200-7724
Adress:
  • Tidaholms kommun
  • 522 83 Tidaholm
Telefonnummer:0502-606000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:527 035 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS