ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen efter ingivna förslag av grundskolans rektorer. Rektor skall vid förslags upprättande samråda med kollegium. Utdelningen skall användas till förmån för eleverna vid kommunens grundskola, företrädesvis för: Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit. Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfonden vid Kristianstads kommuns grundskola
Organisationsnummer:838202-1130
Adress:
  • Kristianstads Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 291 80 KRISTIANSTAD
Telefonnummer:044-13 57 09
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS