ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas för patienter vid Länssjukhuset i Kalmar enligt följande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfonden för patienter vid länssjukhuset i Kalmar
Organisationsnummer:832401-6958
Adress:
  • Landstinget i Kalmar
  • Box 601
  • 391 26 KALMAR
Telefonnummer:0480-84000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:537 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS