ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till kostnad för sådana gemensamma aktiviteter för elever i grundskolan som studiebesök, skolresor, fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet utöver vad som ingår i den obligatoriska undervisningen. Genom stiftelsen kan även tillgodoses andra ändamål, som anges under punkt B 5 i Kungl Maj:ts ämbetsskrivelse 1968-11-15 ang disposition av avvecklingsskolornas donationsfonder. Avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond U5
Organisationsnummer:802479-6073
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:396 104 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS