ÄNDAMÅL

Stiftelsens medel användes för eleverna inom grundskolan i Falu kommun, i första hand för elever från förutvarande Falu stadsområde. Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till kostnad för sådana gemensamma aktiviteter för elever i grundskolan som studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet utöver vad som ingår i den obligatoriska undervisningen. Genom stiftelsen kan även tillgodoses andra ändamål, som anges under punkt B 5 i Kungl Maj:ts ämbetsskrivelse 1968-11-15 ang disposition av avvecklingsskolornas donationsfonder. Avkastning får icke användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Av samfondens årliga avkastning skall 1/10 läggas till kapitalet och återstoden utdelas. Avkastning, som icke användes under året, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond U4
Organisationsnummer:802479-5869
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 Falun
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:388 480 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS