ÄNDAMÅL

Samfond U2 skall användas för gymnasieskolan, i första hand för dess kvinnliga elever enligt nedan angivna riktlinjer. Avkastning av samfonden används även antingen till premier och stipendier på humanistisk och samhällsvetenskaplig linje eller som uppmuntran för intresserat arbete för teater, musik och bildkonst. Genom samfonden kan även tillgodoses andra ändamål, som anges i Kungl Maj:ts Ämb skr 15.11.1968 ang disposition av avvecklingsskolornas donationsfonder. Avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond U2
Organisationsnummer:802479-6735
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:177 967 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS