ÄNDAMÅL

Samfondens avkastning skall användas för utdelning av stipendier eller premier till elever på grundskolans högstadium. Samfonden har vidare till ändamål att lämna bidrag till kostnad för sådana gemensamma aktiviteter för elever i grundskolans högstadieklasser som studiebesök, skolresor, fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet utöver vad som ingår i den obligatoriska undervisningen. Genom samfonden kan även tillgodoses andra ändamål, som anges i Kungl Maj:ts Ämb skr 15.11.1968 ang disposition av avvecklingsskolornas donationsfonder. Avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond U1
Organisationsnummer:802479-6156
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:210 245 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS