ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen används företrädesvis för stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i visst ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för Gymnasieskolan
Organisationsnummer:802480-4950
Adress:
  • Karlstads kommun, Redovisningsenheten
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-540 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:992 018 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS