ÄNDAMÅL

Utdelningen skall användas till förmån för eleverna, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan, eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan, hjälp åt elev för studier eller studieresa, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker,

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för gymnasieskolan i Filipstads kommun
Organisationsnummer:872400-3457
Adress:
  • Filipstads kommun
  • Box 303
  • 682 27 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-300 05
E-post:kommun@filipstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:102 873 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS