ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning, då minst 10 % av den årliga nettoavkastningen lagts till kapitalet, skall användas till trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för trivselskapande åtgärder vid Sannaheds ålderdomshem
Organisationsnummer:875700-7730
Adress:
  • Kumla kommun
  • Stadshuset
  • 692 80 KUMLA
Telefonnummer:019-58 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:326 955 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS