ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av samfonden, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till förmån för skoleleverna från Södra Mo förutvarande kommun, företrädesvis förbelöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för skoländamål Hestra
Organisationsnummer:802479-7196
Adress:
  • Kommunstyrelsekontoret
  • Gislaveds kommun
  • 332 80 Gislaved
Telefonnummer:0371-81674
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:57 230 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS