ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall efter förslag från områdeschefen användas till trivsel och trevnad för de boende på ålderdomshemmet/servicehuset Åldersro. Bidrag får inte utgå för ändamål som sak tillgodoses genom utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna. Av samfondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet och återstoden utdelas till angivet ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för trivsel och trevnad för pensionärer vid ålderdomshemmet/servicehuset Åldersro i Valdemarsviks kommun
Organisationsnummer:802480-9793
Adress:
  • Valdemarsviks kommun
  • 615 80 Valdemarsvik
Telefonnummer:0123-191 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 354 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS