ÄNDAMÅL

Av den behållna avkastningen för varje kalenderår skall 80 % vid närmast följande vårtermins slut utdelas som stipendier. Den del av avkastningen, som skall utdelas, delas till en början upp på två stipendier, ett till elev vid samrealskolan och ett till elev vidgymnasiet. Stipendierna utdelas vid vårterminens avslutning av lärarkollegiet till elever, som på grund av gott uppförande och goda framsteg i läroämnen gjort sig därav förtjänta. Det skall ankomma på kollegiet att i anledning av fondens tillväxt med beaktande jämväl av eventuella förändringar i penningvärdet besluta, om den del av avkastningen, som årligen skall utdelas, skall fördelas på flera stipendier än ovan angivits. Sedan samrealskolan i anledning av enhetsskolans genomförande upphört, skola samtliga stipendier av gymnasiets lärarkollegium utdelas till elever vid gymnasiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen rektor Erik Perssons minnesfond
Organisationsnummer:802480-8803
Adress:
  • Finspångs kommun
  • Bergslagsvägen 13-15
  • 612 80 Finspång
Telefonnummer:0122-85022
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:13 534 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS