ÄNDAMÅL

En tiondel (1/10) av samfondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet. Om samfondens avkastning under något år inte helt kan användas för vederbörligt ändamål, må den ej ianspråktagna delen utdelas under något av de följande åren. Den för utdelning disponibla avkastningen användas enligt beslut av skolstyrelsen efterhörande av rektor och kolegium vid berörd skola till förmån för elever vid gymnasieskolan företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda ochberömdvärd flit b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott c) stipendier för fortsatt utbildning efter genomgången gymnasieskola d) hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom och utomlands e) studiebesök, skolresor, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål f) elevrådets verksamhet. Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för Gymnasieskolan
Organisationsnummer:815600-7265
Adress:
  • Södertälje Kommun Kommunledningskontoret/redovisning
  • 151 89 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer:08-55021234
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS