ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen används till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i kommunen, företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt mål,-förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gymnasieskolans samstiftelse
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 902 254 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen används till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i kommunen, företrädesvis för- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,- stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,- hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt mål,-förvärv av material eller andra saker.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gymnasieskolans samstiftelse
Organisationsnummer:802478-3220
Adress:
  • Kramfors kommun
  • 872 80 Kramfors
Telefonnummer:0612-80 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:122 011 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS