ÄNDAMÅL

Avkastningen skall – sedan minst en tiondel lagts till kapitalet – användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan (dock ej elever vid Ljungstedtska skolan och vuxenstuderande vid Elsa Brändströms skola) i Linköpings kommun, som
– belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit
– belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott
– belöning till elev för insatser inom elevernas föreningsverksamhet
– stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
– studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller
– förvärv av material eller andra saker för elevernas trevnad eller för föreningsverksamheten bland dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gymnasieskolans samstiftelse
Organisationsnummer:822003-3230
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 LINKÖPING
Telefonnummer:013-206000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS