ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, efter skolstyrelsens beslut och efter hörande av lärarkollegierna, användas företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott. stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, miljö- och trivselförbättrande åtgärder eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för grundskolan i Ludvika kommun
Organisationsnummer:883800-8707
Adress:
  • Ludvika kommun
  • Stöd- och styrningsförvaltningen
  • 771 82 LUDVIKA
Telefonnummer:0240-860 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:78 552 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS