ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.
Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för elever i kommunens grundskolor företrädesvis för:
* belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper, godkamratanda eller berömvärt flit
* belöning till elev som ägnat arbete åt bild, musik eller annan kulturell verksamhet, gymnastik eller idrott inom grundskolan
* stipendium för fortsatt utbildning
* studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål
* förvärv av läromedel eller annan för undervisningen angeläget material eller utrustning.
Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.
Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för grundskolan
Organisationsnummer:879500-7213
Adress:
  • Sala kommun
  • Box 304
  • 733 25 SALA
Telefonnummer:0224-55000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS