ÄNDAMÅL

Medel får efter beslut av socialnämnden användas för bostadsbidrag till behövande arbetarefamiljer inom förutvarande Skara stad. Bidragen skall utgå utöver vad som enligt lag skall utges i kommunalt och statligt bostadsbidrag eller annat bidrag. Medlen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för bostadsbidrag (Skara)
Organisationsnummer:868401-1391
Adress:
  • Skara kommun
  • 532 88 Skara
Telefonnummer:0511-32000
E-post:skara.kommun@skara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:421 253 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS