ÄNDAMÅL

Medlen skall utdelas den 22 december varje år av församlingarnes kyrkoherde eller den, hans ämbete förestår, till 3 (tre) eller 4 (fyra) behövande äldre kvinnor inom församlingarne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Prostinnan Anna Bergfelts Julgåva
Organisationsnummer:802479-8657
Adress:
  • Kungälv-Ytterby församling
  • Fredriksbergsgatan 12, Box 344
  • 442 10 Kungälv
Telefonnummer:0303-377002
E-post:carin.wrennfors@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 300 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS