ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen av samfonderna skall minst en tiondel skall läggas till kapitalet samt att disponibel avkastning inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. För envar av samfonderna skall läggas upp en donationsbok med dels förteckning över de fonder som ingår i samfonden och de föreskrifter som gällde för dem före sammanläggningen, dels stadgar för samfonden. Vid disposition av samfonderna skall hänsyn tas till föreskrifter i urkunderna för de i samfonderna ingående donationerna i den utsträckning som finns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för behövande personer i Ystads kommun
Organisationsnummer:848000-6306
Adress:
  • Ystads Kommun
  • Kommunkansliet
  • 271 80 YSTAD
Telefonnummer:0411-57 71 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS