ÄNDAMÅL

Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola företrädesvis för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärt studieintresse – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott – belöning eller uppmuntran till’ elev, som nedlagt omfattande och gagnande arbete i elevråd eller annan föreningsverksamhet inom skolan – studiebesök, skolresa, friluftsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond för grundskolan
Organisationsnummer:802479-4540
Adress:
  • Kommunstyrelsen, Aneby kommun
  • Box 53
  • 578 22 Aneby
Telefonnummer:0380-46100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 762 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS